ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ &

Ο Σκοπός μας

Σκοπός του Συλλόγου είναι να εκπροσωπεί και να προστατεύει τα συμφέροντα αυτών των επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον όπου ο κλάδος μπορεί να αναπτυχθεί βάσει των αναγκών του και των απαιτήσεων της εποχής.

Το μέλλον του κλάδου βρίσκεται στα χέρια των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που τον απαρτίζουν. Με την στήριξη και τη συνεργασία του Πανελλήνιου Συλλόγου Καλλυντικών, ο κλάδος αυτός μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ευδοκιμεί πανελλαδικά, προσφέροντας ταυτόχρονα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο κοινό.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ &

Το Όραμά μας

Μέσα από την αποστολή του, ο Σύλλογος διαγράφει ένα φωτεινό μέλλον για τον κλάδο των καλλυντικών επιχειρήσεων. Το όραμα μας εστιάζεται στη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να ακολουθήσουν την πορεία της ανάπτυξης και της προόδου, ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες.

Μέσω της στήριξης του Πανελλήνιου Συλλόγου Καλλυντικών, προωθούμε τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματική και δημιουργική δραστηριότητα, προσφέροντας πλατφόρμες υποστήριξης και ευκαιρίες ανάπτυξης.

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

Υποστηριχτές