ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Πανελλήνιος σύλλογος
εμπόρων καλλυντικών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καλλυντικών αναδεικνύεται ως η κύρια φωνή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ομορφιάς στην ελληνική επικράτεια. Η ποικιλία αυτών των επιχειρήσεων εκτείνεται από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις έως μεγάλες εταιρείες με χιλιάδες εργαζομένους.

Η ίδρυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Καλλυντικών ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη που προέκυψε εν μέσω των αλλαγών και της εξέλιξης του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος.

Έπειτα από 30 χρόνια καθυστέρησης, η εγκαθίδρυση του Συλλόγου αποτελεί αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της επαγγελματικής ανάπτυξης και της ευημερίας του κλάδου των καλλυντικών στην Ελλάδα.